Jak to u nás funguje

l

Naplánujte nákup

 Napište si seznam podle toho, co vám doma schází a připravte si podle něj vhodné nádoby.

Zvažte nádoby

Na váze v obchodě zvažte svoje skleničky a krabičky
i s víčkem
a napište na
ně váhu.

Naplňte je

Odsypte a odlijete si přesně tolik, kolik potřebujete.

Dokončete nákup

Doneste svůj nákup
k pokladně. Váha nádob vám bude z celkové hmotnosti odečtena.

Podívejte se na instruktážní video

Co od bezobalového obchodu čekat? Jak se na nákup připravit? Jak se chovat v době pandemie Covid-19?