Celý tým Hojnosti a Tišnovské spižírny. Zleva: Zula, Viky, Terka, Maruška, Katka, Linda, Maky, Irča, Adéla.

Hodnoty Tišnovské spižírny

1. V SOULADU S PŘÍRODOU
Zprostředkováváme ekologicky vypěstované potraviny s certifikátem bio nebo s důvěrou v naše spolupracující zemědělce.

 

2. BEZ ZBYTEČNÝCH OBALŮ
Preferujeme zboží ve vratných obalech. Pokud nějaký obal potřebujeme, volíme ten, který se dá opětovně využít nebo recyklovat. Jednorázové plastové obaly využíváme jen tam, kde jsme dosud nenašli lepší řešení.

 

3. ČERSTVÉ LOKÁLNÍ POTRAVINY
Díky pravidelným závozům našich zemědělců si mléčné produkty, maso a zeleninu odnesete domů opravdu čerstvé.

4. CTÍME VZÁJEMNÉ VZTAHY
Kromě vztahu k přírodě myslíme i na vztahy mezi lidmi. Posilujeme místní komunitu vytvářením pracovních příležitosti pro rodiče malých dětí a ostatní obtížněji zaměstnatelné. Vedle nakupování vytváříme prostor pro sdílení a setkávání.

 

5. POHODLNÉ NAKUPOVÁNÍ
Najdete u nás potraviny, které chybí ve vaší vlastní spižírně. Pro čerstvé a lokální produkty nemusíte až za farmářem na pole. Pokud zrovna spěcháte, objednejte si svůj nákup přes e-shop a my vám vše nachystáme.

 

6.PUSTILI JSME SE DO TOHO SPOLEČNĚ
Jsme skupina lidí, kteří to myslí opravdu vážně. Proto jsme se rozhodli otevřít prodejnu, která funguje jinak. Vkládáme do ní své peníze, čas i um a zveme k tomu i vás. Hledáme cesty, jak rozhodovat, tvořit i vést podnik společně.

ENVIRONMENÁLNÍ

Environmentální princip

  • podporujeme ekologické zemědělství
  • předcházíme vzniku odpadů

SOCIÁLNÍ

Sociální princip

  • zaměstnáváme rodiče malých dětí na flexibilní úvazky

PODNIK

Ekonomický princip

  • případný zisk reinvestujeme do rozvoje poslání podniku

Přispíváme k oživení krajiny i půdy skrze podporu ekologického zemědělství. Předcházíme vzniku odpadu z principu bezobalové prodejny. Vedeme evironmentálně šetrný provoz: třídíme odpad, používáme ekologické čisticí prostředky a LED žárovky, interiér prodejny jsme tvořili s ohledem na dlouhou dobu používání z kvalitních materiálů atd.

V Tišnovské spižírně nabízíme důstojnou práci mj. osobám znevýhodněným na trhu práce (zejména rodičům pečujícím o děti do 10 let).

Aktuálně zaměstnáváme ve formě různých flexibilních forem práce 6 žen, z nich 77,43 % pečuje o děti do 10 let.

Případný zisk Tišnovské spižírny je použit na rozvoj environmentálního sociálního podniku (ESP) a hlavních činností spolku Hojnost. Zisk do 10 000 Kč je ze 100 % použit na rozvoj ESP. Při zisku nad 10 000 Kč je minimálně 75 % použito na rozvoj ESP. O 25 % rozhodne Sněm spolku Hojnost.

Jsme spolek Hojnost, z. s.

Jsme společenstvím osob, které spojují dvě věci: žijeme na Tišnovsku a rozhodli jsme se vzít zodpovědnost za svůj život a prostředí, ve kterém žijeme, do vlastních rukou. Naším hlavním tématem jsou potraviny: jejich původ, produkce, zpracování a přeprava.

Budoucnost vidíme ve spolupráci a živé půdě. Zaměřujeme se proto na podporu ekologického zemědělství a smysluplného života v krajině a na venkově.

​Zapojte se jako člen(ka) spolku Hojnost

do Tišnovské spižírny a získejte výhody

 

Pokud se chcete účastnit provozu environmentálně-sociálního podniku, nebo ho podporovat více, než běžným nákupem z pozice zákazníka, máte 2 možnosti:

  1. Jednorázový (vratný) vklad 2000 Kč, 5 % sleva v prodejně, členský účet k objednávání.
  2. Jednorázový (vratný) vklad 4000Kč, 5 hodin práce/měsíc, 20 % sleva v prodejně, členský účet k objednávání, účast na provozních schůzkách (max. 1x za měsíc).

U obou dvou je předpokladem, že se nejdříve stanete členem/členkou spolku Hojnost. Více informací o členství najdete tady: hojnost.org/pro-clenky