Posílení IT kapacit neziskové organizace Hojnost z.s.

Logo Nadace Veronica

Od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2023 pracujeme na profesionalizaci a digitalizaci naší organizace v rámci projektu Posílení IT kapacit neziskové organizace Hojnost z.s. (62500-2022-004-AG5-0047).

Jsme nezisková organizace podporující aktivní přístup občanů k péči o životní prostředí a ke společnosti, v níž žijeme. Spotřebitele a zemědělce zapojujeme do tvorby udržitelných lokálních potravinových systému. V projektu usilujeme o proškolení členů organizace v používání Google Workspace a o přesun interních dokumentů organizace tamtéž. Dále usilujeme o zefektivnění kampaní a komunikace díky využití služeb Ecomail a v projektu plánujeme připravit uživatelsky přívětivé rozhraní pro software k online správě objednávek lokálních a bio potravin, který již vytváříme a pilotně testujeme.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Projekt PODPORA VZNIKU ENVIRONMENTÁLNÍHO SOCIÁLNÍHO PODNIKU S PRVKY KPZ V TIŠNOVĚ je spolufinancován Evropskou unií. V projektu si Hojnost z.s. klade za cíl vybudovat bezobalovou prodejnu lokálních a bio potravin testující a rozvíjející principy komunitou podporovaného zemědělství. Prodejna vytvoří alespoň 2 pracovní pozice (0.5 úv.) pro osoby pečující o děti do 10let.

Podpora vzniku environmentálního sociálního podniku s prvky KPZ v Tišnově

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015748
V projektu si žadatel – spolek Hojnost z.s., klade za cíl vybudovat 1. env. soc. podnik na území MAS –  bezobalovou prodejnu lokálních a bio potravin testující a rozvíjející principy komunitou podporovaného zemědělství. Prodejna vznikne v Tišnově a  vytvoří alespoň 2 pracovní pozice (0.5 úv.) pro osoby pečující o malé děti (CS). Projekt podpoří vznik env.soc.podniku tím, že zajistí vzdělávání CS vč.hlídání dětí, marketing podniku a přispěje na mzdy a provozní náklady v prvních 2 letech provozu.
 
Logo Nadace Veronica
Díky projektu podpořenému z veřejné sbírky dobročinných obchodů Nadace Veronica vám můžeme nakupování udělat příjemnější. Realizujeme:
🔧 stojan na přepravky lokální (bio) zeleniny a ovoce,
🔧 knihovničku pro periodika a knihy týkající se environmentální tématiky, solidární ekonomiky a zpracování sezónní produkce,
🔧 posezení u knihovničky,
🔧 nebo nástěnku pro sdílení přebytků ze zahrádek, pozvánek na akce s tématem ochrany přírody a krajiny apod.,
🔧 samospádové zásobníky na sypké potraviny,
🔧 dětský koutek.
Tým Tišnovské spižírny drží na fotografii nápis "Díky za podporu".
Děti už nebaví držet nápis "Díky za podporu", tak je fotka trochu rozbitá. O to působí autentičtěji.